Ayak Sağlığına Dikkat

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanr Dr. Eda Kibar Çamurlu, ayak sağlığı ve önemi hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Eda Kibar Çamuriu, günlük hayatta en çek yorulan ve yıpranan organların ayaklar olduğunu söyledi.

Çamurlu, yeni doğan bebeklerin yüzde 5'inde ayak sorunlarının görüldüğünü, yetişkinlerin yüzde 60'ında ise çeşitli ayak rahatsızlıklarına rastlandığını belirtti. YıTlar geçtikçe ayaklann çeşitliği değişimlere uğrayarak yapısınrn bozulduğunu ifade eden Dr. Çamurlu, "Bir ömür boyu sağlıklı ayaklara sahip olmak istiyorsak, ayaklarımızı etirileyen hastalıkları ve bunlardan korunmanın yollarını bilmek oldukça önemlidir. Sağlıklı bir ayak için, ayak bileğinden başlayarak parmaklara kadar tüm kemik ve yumuşak dokuların, eklem ve bağlann uyum içinde sonınsuzca çalrşryor olmasr ve ayak cildinin de sorunsuz olmasr gereklidir. Ayaklar, yıllar geçtikçe yapısal olarak değişime uğrar, rahalszlanır ve şekil bozukluğu meydana gelir.

Bunda kişinin kilosu, yaşam koşulları, ayakkabı seçimi, genetik yatkrnlrklan sosyokültürel ihtiyaçları önemli etkenlerdir. Çok uzun saatler ayakta kalmak, uzun mesafeler yürümek, iş gereği kapalr ve topuklu ayakkabı tercihleri, ayaklann ak yıkanması ancak kurulamaya özen gösterilmemesi genelde ayak sağlığım olumsuz etkilemekle, ayak yapısında deformasyon, nasr, siğil ve mantar enfeksiyonu, tırnak batması, ayakkokusu gibi rahatsızlıkların oluşumunu kolaylaştırmaktadır. Yine kişinin sahip olduğu sistemik hastalıklar da ayak sağlığım etkileyebilmektedir.

Ayak bakımr için başvurduğunuz ünitede uygun ürünler kullanılmalı, ortam hijyenik, kullanılan malzemeler kişye özel ve tıbbi cihazlar steril olmalıdır" dedi.